Buku Lopatulika 1992

Amosi 5:27 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

M'mwemo ndidzakutengani kumka nanu kundende kutsogolo kwa Damasiko, ati Yehova, amene dzina lace ndiye Mulungu wa makamu.

Amosi 5

Amosi 5:20-27