Buku Lopatulika 1992

Akolose 4:9 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

pamodzi ndi Onesimo, mbale wokhulupirika ndi wokondedwa, amene ali wa kwa inu. Zonse za kuno adzakuzindikiritsani inu.

Akolose 4

Akolose 4:2-16