Buku Lopatulika 1992

Akolose 4:18 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Kulankhula ndi dzanja langa, kwa ine Paulo. Kumbukilani zoo mangira zanga, Cisomo cikhale nanu.

Akolose 4

Akolose 4:16-18