Buku Lopatulika 1992

Akolose 4:16 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo pamene mudamwerenga kalata uyu, amwerengenso mu Mpingo wa ku Laodikaya, ndi inunso muwerenge wa ku Laodikaya,

Akolose 4

Akolose 4:11-18