Buku Lopatulika 1992

Akolose 1:8 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

amenenso anatifotokozera cikondi canu mwa Mzimu.

Akolose 1

Akolose 1:1-9