Buku Lopatulika 1992

Akolose 1:15 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

amene ali fanizo la Mulungu wosaonekayo, wobadwa woyamba wa cilengedwe conse;

Akolose 1

Akolose 1:14-20