Buku Lopatulika 1992

Akolose 1:1 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

PAULO, mtumwi wa Kristu Yesu mwa cifuniro ca Mulungu, ndi Timoteo mbaleyo,

Akolose 1

Akolose 1:1-6