Buku Lopatulika 1992

Agalatiya 5:26 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

2 Tisakhale odzikuza, outsana, akucitirana njiru.

Agalatiya 5

Agalatiya 5:25-26