Buku Lopatulika 1992

Agalatiya 3:4 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Kodi mudamva zowawa zambiri zotere kwacabe? ngatitu kwacabe.

Agalatiya 3

Agalatiya 3:1-12