Buku Lopatulika 1992

Agalatiya 3:27 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

4 Pakuti nonse amene munabatizidwa kwa Kristu mudabvala Kristu.

Agalatiya 3

Agalatiya 3:19-29