Buku Lopatulika 1992

Agalatiya 2:11 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Koma pamene Kefa anadza ku Antiokeyandinatsutsana naye pamaso pace, pakuti anatsutsika wolakwa.

Agalatiya 2

Agalatiya 2:6-19