Buku Lopatulika 1992

Aefeso 4:4 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Thupi limodzi ndi Mzimu mmodzi, monganso anakuitanani m'ciyembekezo cimodzi ca maitanidwe anu;

Aefeso 4

Aefeso 4:3-10