Buku Lopatulika 1992

Aefeso 4:20 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Koma inusimunaphunzira Kristu cotero,

Aefeso 4

Aefeso 4:17-30