Buku Lopatulika 1992

Aefeso 4:10 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Iye wotsikayo ndiye yemweyonso anakwera, popitiriratu miyamba yonse, kuti akadzaze zinthu zonse.

Aefeso 4

Aefeso 4:5-19