Buku Lopatulika 1992

Aefeso 2:20 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

omangika pa maziko a atumwi ndi aneneri, pali Kristu Yesu mwini, mwala wa pangondya;

Aefeso 2

Aefeso 2:18-22