Buku Lopatulika 1992

Aefeso 2:11 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Momwemo kumbukirani, kuti kale inu amitundu m'thupi, ochedwa kusadulidwa ndi iwo ochedwa mdulidwe m'thupi, umene udacitika ndi manja;

Aefeso 2

Aefeso 2:1-13