Buku Lopatulika 1992

Aefeso 1:12 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

kuti ife amene dnakhulupirira Kristu kale tikayamikitse ulemerero wace.

Aefeso 1

Aefeso 1:7-19