Buku Lopatulika 1992

2 Yohane 1:13 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Akulankhulani ana a mbale wanu wosankhika.

2 Yohane 1

2 Yohane 1:12-13