Buku Lopatulika 1992

2 Yohane 1:10 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Munthu akadza kwa inu, wosatenga ciphunzitso ici, musamlandire iye kunyumba, ndipo musamlankhule.

2 Yohane 1

2 Yohane 1:7-13