Buku Lopatulika 1992

2 Timoteo 2:17 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

ndipo mau ao adzanyeka cironda; a iwo ali Humenayo ndi Fileto;

2 Timoteo 2

2 Timoteo 2:13-26