Buku Lopatulika 1992

2 Samueli 6:6 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo pofika iwo ku dwale la Nakoni, Uza anatambasula dzanja lace, nacirikiza likasa la Mulungu; cifukwa ng'ombe zikadapulumuka.

2 Samueli 6

2 Samueli 6:5-10