Buku Lopatulika 1992

2 Petro 2:16 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

koma anadzudzulidwa pa kulakwa kwace mwini; buru wopanda mau, wolankhula ndi mau a munthu, analetsa kuyarukakwa mneneriyo.

2 Petro 2

2 Petro 2:6-22