Buku Lopatulika 1992

2 Petro 1:6 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

ndi pacodziletsa cipiriro;

2 Petro 1

2 Petro 1:1-16