Buku Lopatulika 1992

2 Petro 1:13 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo ndiciyesa cokoma, pokhala ine m'msasa uwu, kukutsitsimutsani ndi kukukumbutsani;

2 Petro 1

2 Petro 1:8-14