Buku Lopatulika 1992

2 Mbiri 9:16 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Napanganso malihawo mazana atatu a golidi wonsansantha, cikopa cimodzi cinathera masekeli mazana atatu a golidi; ndipo mfumu inazilonga m'nyumba yochedwa Nkhalango ya Lebano.

2 Mbiri 9

2 Mbiri 9:14-20