Buku Lopatulika 1992

2 Mbiri 12:2 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo Rehabiamu atakhala mfumu zaka zinai, Sisaki mfumu ya ku Aigupto anakwerera Yerusalemu, popeza iwo adalakwira Yehova.

2 Mbiri 12

2 Mbiri 12:1-4