Buku Lopatulika 1992

2 Atesalonika 3:16 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo Ambuye wa mtendere yekha atipatse ife mtendere nthawi zonse, monsemo. Ambuye akhale ndi inu nonse.

2 Atesalonika 3

2 Atesalonika 3:13-18