Buku Lopatulika 1992

2 Atesalonika 2:12 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

kuti aweruzidwe onse amene sanakhulupirira coonadi, komatu anakondwera ndi cosalungama.

2 Atesalonika 2

2 Atesalonika 2:4-17