Buku Lopatulika 1992

2 Akorinto 4:5 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pakuti tilalikira si za ife tokha, koma Kristu Yesu Ambuye, ndi ife tokha akapolo anu, cifukwa ca Kristu.

2 Akorinto 4

2 Akorinto 4:1-6