Buku Lopatulika 1992

2 Akorinto 3:10 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pakutinso cimene cinacitidwa ca ulemerero sicinacitidwa ca ulemerero m'menemo, cifukwa ca ulemerero woposawo.

2 Akorinto 3

2 Akorinto 3:5-15