Buku Lopatulika 1992

2 Akorinto 2:9 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pakuti cifukwa ca ici ndalembanso, kuti ndidziwe mayesedwe anu, ngati muli omvera m'zonse.

2 Akorinto 2

2 Akorinto 2:7-16