Buku Lopatulika 1992

2 Akorinto 10:11 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Wotereyo ayese ici kuti monga tiri ife ndi mau mwa akalata, pokhala palibe ife, tiri oterenso m'macitidwe pokhala tiri pomwepo.

2 Akorinto 10

2 Akorinto 10:1-12