Buku Lopatulika 1992

2 Akorinto 1:9 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

koma tokha tinakhala naco citsutso ca imfa mwa ife tokha, kuti tisalimbike pa ife tokha, koma pa Mulungu wakuukitsa akufa;

2 Akorinto 1

2 Akorinto 1:5-12