Buku Lopatulika 1992

1 Timoteo 4:2 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

m'maonekedwe onyenga a iwo onena mabodza, olocedwa m'cikumbu mtima mwao monga ndi citsulo camoto;

1 Timoteo 4

1 Timoteo 4:1-4