Buku Lopatulika 1992

1 Timoteo 3:15 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

kuti udziwe kuyenedwa kwace pokhala m'nyumba ya Mulungu, ndiye Eklesia wa Mulungu wamoyo, mzati ndi mcirikizo wa coonadi.

1 Timoteo 3

1 Timoteo 3:11-16