Buku Lopatulika 1992

1 Timoteo 2:5 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pakuti pali Mulungu mmodzi, ndi Mtetezi mmodzi pakati pa Mulungu ndi anthu, ndiye munthu, Kristu Yesu,

1 Timoteo 2

1 Timoteo 2:1-9