Buku Lopatulika 1992

1 Petro 3:5 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pakuti koteronso kale akazi oyera mtima, akuyembekezera Mulungu, anadzikometsera okha, namvera amuna ao a iwo okha;

1 Petro 3

1 Petro 3:1-7