Buku Lopatulika 1992

1 Petro 1:24 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Popeza,8 Anthu onse akunga udzu,Ndi ulemerero waowonse ngad duwa la udzu.Udzuwo ungotota, ndi duwa lace lingogwa;

1 Petro 1

1 Petro 1:21-25