Buku Lopatulika 1992

1 Mbiri 7:21 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

ndi Zabadi mwana wace, ndi Sutela mwana wace, ndi Ezeri, ndi Eleadi, amene anthu a Gadi obadwa m'dziko anamupha, popeza anatsikira kukalanda zoweta zao.

1 Mbiri 7

1 Mbiri 7:14-24