Buku Lopatulika 1992

1 Mafumu 22:41 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Koma Yehosafati mwana wa Asa anayamba kukhala mfumu ya Yuda caka cacinai ca Ahabu mfumu ya Israyeli.

1 Mafumu 22

1 Mafumu 22:35-44