Buku Lopatulika 1992

1 Mafumu 11:30 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo Ahiyayo anagwira cobvala cace catsopano, nacing'amba khumi ndi pawiri.

1 Mafumu 11

1 Mafumu 11:23-34