Buku Lopatulika 1992

1 Atesalonika 3:9 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pakuti tikhoza kubwezera kwa Mulungu ciyamiko canji cifukwa ca inu, pa cimwemwe conse tikondwera naco mwa inu pamaso pa Mulungu wathu;

1 Atesalonika 3

1 Atesalonika 3:1-13