Buku Lopatulika 1992

1 Atesalonika 1:7 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

kotero kuti munayamba kukhala inu citsanzo kwa onse akukhulupira m'Makedoniya ndi m'Akaya.

1 Atesalonika 1

1 Atesalonika 1:6-10