Buku Lopatulika 1992

1 Akorinto 12:18 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Koma tsopano, Mulungu anaika ziwalo zonsezo m'thupi, monga anafuna.

1 Akorinto 12

1 Akorinto 12:10-27