Buku Lopatulika 1992

1 Akorinto 12:16 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo ngati khutu likati, Popeza sindiri diso, sindiri wa thupi; kodi siliri la thupi cifukwa ca ici?

1 Akorinto 12

1 Akorinto 12:15-19