Statenvertaling

Zacharia 7:14 Statenvertaling (SV1750)

Maar Ik heb hen weggestormd onder alle heidenen, welke zij niet kenden; en het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging, noch wederkeerde; want zij stelden het gewenste land tot een verwoesting.

Zacharia 7

Zacharia 7:9-14