Statenvertaling

Zacharia 5:11 Statenvertaling (SV1750)

En Hij zeide tot mij: Om haar een huis te bouwen in het land Sinear; dat zij daar gevestigd en gesteld worde op haar grondvesting.

Zacharia 5

Zacharia 5:4-11