Statenvertaling

Zacharia 4:10 Statenvertaling (SV1750)

Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn de ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken.

Zacharia 4

Zacharia 4:6-14