Statenvertaling

Titus 3:5 Statenvertaling (SV1750)

Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

Titus 3

Titus 3:1-13