Statenvertaling

Titus 3:15 Statenvertaling (SV1750)

Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze, die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen.

Titus 3

Titus 3:14-15